Print side | Luk vindue

Generalforsamling 2006

Udskrevet fra: Contrast Klub DK
Kategori: Generelt
Forum navn: Klub og hjemmeside
Forum beskrivelse: Spørgsmål, idéer og forslag til drift af klub og hjemmeside
Web-adresse: http://www.contrastklub.dk/forum/forum_posts.asp?TID=152
Udskrevet den: 19.December.18 kl. 00:52
Version: Web Wiz Forums 10.18 - http://www.webwizforums.com


Emne: Generalforsamling 2006
Indlæg fra: Lars Andersen
Emne: Generalforsamling 2006
Posteringsdato: 13.Marts.06 kl. 15:07
Følgende dokumenter kan hentes:

uploads/files/formandsberetning 2006.pdf - Formandsberetning pdf-fil 59kb
uploads/files/aarsregnskab 2005.pdf - Årsregnskab 2005 pdf-fil 48kb

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen:

I henhold til bestyrelsesbeslutning om at afholde årets Generalforsamling (GF) skiftevis i Jylland og på Sjælland, sagt på anden måde, i tæt forbindelse med årets største bådudstilling i Danmark, har vi i år holdt mødet i Sejlklubben Lynettens Restaurant på det nordlige Amager. Således kunne de der ville, tage på udstilling efterfølgende, hvilket der var en del af forsamlingen der gjorde.

Ialt 14 personer var mødt frem. Finn Hendil valgtes til dirigent, som efterfølgende gav ordet til formand Henrik Søegaard for dennes beretning.
Her skal blot resuméres at bestyrelsen i den forgangne sæson har brugt tid på at stable årets træf på Fur og i Aarøsund på benene, hvilket lykkedes til tilfredshed. Vi havde endvidere håbet på et træf på Sjælland også, da antallet af Sjællandske Contrastsejlere har været støt stigende, men her fandtes ikke en villig 'lokal tovholder'.

Bestyrelsen genvalgtes og består stadig af formand Henrik Søegaard, kasserer Erik Skovsager og sekretær Lars Andersen. Som suppleant genvalgtes Johannes Dalbjerg.
Forsamlingen genvalgte Niels Bækdal som revisor, og Svend Aage Poulsgaard som suppleant for ham.

Erik Skovsager gennemgik regnskabet, og bemærkede videre at bestyrelsen har besluttet at uddele en gratis stander hv. andet år - første gang i år. Klubben har endvidere igen klubpolo's og -caps på lager, som kan erhverves ved henvendelse til Erik Skovsager. Priser er hhv. 225,- og 75,-.
Kontingent på kr. 75,- fortsætter uændret i 2006, og opkræves i øjeblikket til betaling inden 1. april.

Lars Andersen har overfor et bestyrelsesmedlem fra det svenske Contrastförbundet fremført tanken om et fælles nordisk, evt. 'globalt' Forum a la vores eget, hvortil klubbernes egne hjemmesider blot linker. Tanken er naturligvis videns- og erfaringsdeling på tværs af nationalitet. Der er ingen tekniske hindringer i en sådan løsning, men det vurderes at 'nogen' har brug for tid til at vænne sig til tanken. Den svenske klub er gammel i forhold til den danske, og historie og traditioner er ikke sådan at ændre på. Tiden må vise om der er interesse for sagen.

Under eventuelt fremsatte Poul Seilman ønske om et fællestræf på Samsø. Bestyrelsen har noteret ønsket og ser på sagen.

GF afsluttedes med dejlig frokost og et indsl*g fra Columbus Marine v/Bo Lindegaard om tovværk til ethvert formål. Et meget interessant indsl*g for os der er 'analfabeter' på dette emne.

p.b.v.
Lars AndersenPrint side | Luk vindue

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.18 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2014 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk